2004/Dec/28

สืบเนื่องจาก เหตุการณ์แผ่นดินไหว-ซึนามิ ทาง สภากาชาดไทย ได้มีประกาศด่วนดังนี้
 • ขอรับบริจาคเลือดกลุ่ม Rh - ซึ่งเป็นเลือดที่พบมากในชาวต่างชาติ หากใครมีเลือดกลุ่มดังกล่าว หรือขอให้เพื่อนชาวต่างชาติ ช่วยไปบริจาคได้ที่ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ โทร. 0-2256-4300 หรือ 0-2251-3111 ต่อ 114, 157, 161-162 (ที่มา: [1], [2])
 • ขอรับบริจาคสิ่งของ ดังรายการต่อไปนี้
  • ผ้าดิบขาว
  • น้ำยาดับกลิ่น เป็นจำนวนมาก
  • กระดาษชำระ
  • อาหารกระป๋องพร้อมเปิดสำเร็จรูป
  • กางเกงชั้นใน
  • ผ้าอนามัย
  • รองเท้าฟองน้ำ
  • นมกล่อง
  • น้ำดื่ม
  • ผ้าห่ม
  • ผ้าห่อศพ
  • หีบศพ
  • ฟอร์มาลินสำหรับฉีดศพ
  • ถุงดำ จำนวนมาก
 • โดยไปบริจาคได้ที่ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ชั้น 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม. โทรศัพท์ 0-2251-7853-6 ต่อ 1102
 • หรือ โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-88000-6 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 0-2252-7976 ระบุช่วยผู้ประสบภัยธรณีพิบัติทางภาคใต้ และชื่อผู้บริจาค
 • (ที่มา: [3])


บริจาคเลือดได้ที่ไหนบ้าง มีรับบริจาคนอกสถานที่รึป่าวในกรุงเทพ
#1 by กุ๊กไก่ (61.91.94.65) At 2005-01-01 00:38,