2011/Feb/25

 
 
ถึงวันนี้
 
วันที่ 1,000
 

2010/Dec/25

เมอร์รีโลลิคอน เอ้ย คริสต์มาส!

2010/Jun/01

 

สองปีครับ
...แม้อีกฝ่ายดูจะลืม ๆ ไปบ้างก็ตาม

 

อย่างไรก็
...ขอให้สนุกกับชีวิตนิสิตทันตแพทยศาสตร์นะครับ

 

 

ปีที่แล้ว